Giải thưởng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần đánh giá và tham gia giải thưởng với các công ty ASEAN ở quy mô tương tự (dựa trên các tiêu chuẩn chung nhất của ASEAN). Vì vậy, sẽ có phân chia doanh nghiệp theo hai cấp độ: Doanh nghiệp Lớn [1] và Doanh nghiệp SME [2] :

[1] Doanh nghiệp lớn: Số lượng nhân sự - Tối thiểu 200 nhân viên; Doanh thu - Tối thiểu  100 triệu USE

[2] Doanh nghiệp SME: Không đạt tiêu chí của doanh nghiệp lớn (cụ thể là doanh thu và số lượng nhân sự)

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
Điều kiện tham gia Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp SME
Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm 3 năm
Có hoạt động tại 2 quốc gia ASEAN trở lên là lợi thế 2 quốc gia ASEAN trở lên là lợi thế
Có báo cáo tài chính tối thiểu trong 3 năm là lợi thế 2 năm là lợi thế
QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

Tham gia ABA là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định vị thế, uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình trên tầm khu vực và vươn ra quốc tế, qua đó mở rộng hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư với các đối tác tại 10 quốc gia thuộc khối ASEAN cũng như với các Đối tác đối thoại của ASEAN như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, EU, Nga, Canada...

ABA sẽ đem lại cho Doanh nghiệp các giá trị về: Khẳng định vị thế, Được công nhận trong khu vực, Mở rộng kết nối, và Trao đổi kiến thức.

Giải thưởng doanh nghiệp lớn
Ngành hội nhập ưu tiên
Doanh nhân nữ tiêu biểu
Doanh nhân trẻ tiêu biểu
Doanh nghiệp gia đình
Phát triển nguồn nhân lực
Ứng phó Covid-19
Đối tác thân thiết ASEAN
Giải thưởng doanh nghiệp SME
Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (Growth)
Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (Employment)
Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (Innovation)
Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (CSR)
Doanh nhân nữ tiêu biểu
Doanh nhân trẻ tiêu biểu
Doanh nghiệp gia đình
Phát triển nguồn nhân lực
Ứng phó Covid-19
Doanh nghiệp phát triển bao trùm