Giới thiệu ABA

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KINH DOANH ASEAN

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KINH DOANH ASEAN

Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) được các nguyên thủ ASEAN thành lập tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 7 vào tháng 11 năm 2001 tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Ban Thư ký ASEAN BAC được thành lập tại Jakarta, Indonesia vào tháng 4 năm 2003.

ASEAN BAC có nhiệm vụ chính là thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư hướng tới hội nhập và hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và cung cấp thông tin phản hồi của giới tư nhân về việc thực hiện hợp tác kinh tế khu vực ASEAN và đưa ra những lĩnh vực ưu tiên để các Lãnh đạo ASEAN cân nhắc.

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN

Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) là Giải thưởng uy tín mang tầm cỡ quốc tế được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) tổ chức hàng năm kể từ 2007. Với 13 năm triển khai và hoạt động, Giải thưởng ABA đã mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp khẳng định vị thế, uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, cũng như nâng cao thương hiệu trong toàn khu vực ASEAN và tầm quốc tế

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN 2020

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN 2020

Là giải thưởng uy tín mang tầm cỡ quốc tế, Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2020 sẽ tìm kiếm và công nhận những doanh nghiệp và doanh nhân ASEAN đã kiên cường vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc, giữ vững tốc độ tăng trưởng và có nhiều đóng góp cho sự ổn định của nền kinh tế. Bên canh đó, ABA 2020 sẽ tôn vinh các doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 toàn khu vực ASEAN.

Đặc biệt, ABA 2020 có sự tham gia của công ty kiểm toán hàng đầu thế giới - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam). Với vai trò đối tác chiến lược, Deloitte Việt Nam sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn xét thưởng, giám sát quá trình chấm giải nhằm mang đến tính công khai, công bằng và minh bạch của toàn bộ hệ thống giải thưởng ABA 2020.

Ban giám khảo

Tất cả ban giám khảo của chúng tôi