Hướng dẫn đăng ký

Lưu ý

  • Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa 02 giải thưởng.
  • Doanh nghiệp có thể tải xuống mẫu Đơn đăng ký cho các giải thưởng phù hợp để chuẩn bị nội dung đầy đủ trước khi hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến
  • Doanh nghiệp điền thông tin bằng tiếng Anh vào mẫu đăng ký trực tuyến cho mỗi giải thưởng. Mỗi hãng mục giải thưởng sẽ có các trường thông tin bắt buộc khi đăng ký.
  • Tài liệu đính kèm theo từng hạng mục giải thưởng như Báo cáo tài chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,... bằng tiếng Anh. 
  • Vui lòng click vào đây để xem Hướng dẫn người dùng để biết thông tin chi tiết. Hướng dẫn người dùng cung cấp tất cả thông tin cần thiết để hỗ trợ người nộp đơn hiểu ABA 2020 và quy trình đăng ký.